Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 09/06/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 09-06-23
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2733

 

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

 

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 09 του μήνα Ιούνη του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε σε έκτακτη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτακτο της συνεδρίασης προέκυψε από την άμεση ανάγκη μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα καθώς και προμήθειας υδραυλικών ειδών.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Εξειδίκευση δαπανών
2. Μετακινήσεις Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων
.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ