ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                                                             Δεσκάτη 2 Φεβρουαρίου  2011

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                           Αριθμ. Πρωτ.: 581

Προς:  Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Μίγκο  Νικόλαο

           Β]  Μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου   Δήμου  Δεσκάτης

 1. Αναγνώστου  Ιωάννη  του Δημητρίου
 2. Βάσσο Δημήτριο του Χρήστου
 3. Γαλάνη Ιωάννη του Αποστόλου
 4. Ζαγκανίκα Ιωάννη του Γεωργίου
 5. Ζιάκα Χρήστο  του Θεοδώρου
 6. Καραστέργιο Δημήτριο του  Θωμά
 7. Καψάλη Τηλέμαχο του Ιωάννη
 8. Κορδίλα Δημήτριο του Κων/νου
 9. Λαβό Δημήτριο του  Κων/νου
 10. Μαγκούφη Δημήτριο  του  Βασιλείου
 11. Μπγιάλα  Χρήστο  του  Αθανασίου
 12.  Μυλωνά Κων/νο του Ευαγγέλου
 13. Μωϋσιάδη  Γεώργιο του Θεοδώρου
 14. Ντίνα Νικόλαο του Αργυρίου
 15. Παπαγεωργόπουλο  Αθανάσιο του Ηλία
 16. Παπαντώνη Γεώργιο του Κων/νου
 17. Τζιαφέτα Νικόλαο του Κων/νου
 18. Τζιώλα Κυπαρίσση  του Νικολάου
 19. Τζιώλα Μαρία του Κων/νου
 20. Χάϊτα Θεοχάρη του Ιωάννη

              Γ ] Μέλη  Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας  Δεσκάτης

 1. Πέτσας Δημήτριος( Πρόεδρος )
 2. Ρίβας Ιωάννης
 3. Κοκόλη Κωνσταντία
 4. Γκανταϊφης  Ευθύμιος
 5. Καψάλης Μιχαήλ

              Δ ] Μέλη  Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καρπερού

 1. Στεφόπουλος Χάρης ( Πρόεδρος )
 2. Στυλόπουλος  Δημήτριος
 3. Στεφόπουλος Γεώργιος

              Ε ] Μέλη  Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Παλιουριάς

 1. Μπόλλος Αθανάσιος  ( Πρόεδρος )
 2. Τζαλαμπύρας Χρήστος
 3. Ντατσής Στέργιος

              Ζ ] Μέλη  Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Τρικοκκιάς

 1. Σαμαράς Γεώργιος  (Πρόεδρος )
 2. Τσακνάκης  Βασίλειος
 3. Κόττας Γεώργιος

              ΣΤ]  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

 • 1. Μαλλιώρας Χρήστος ( Δασοχωρίου )
 • 2. Καμπέρης Βασίλειος ( Κατάκαλης )
 • 3. Τσιούγκος Χρήστος (Παναγιάς )
 • 4. Παλάντζας Αθανάσιος ( Παρασκευής )

ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση  σε Έκτακτη  Συνεδρίαση

Σας  παρακαλούμε  όπως  την   4ην του  μηνός Φεβρουαρίου 2011 , ημέρα  της  εβδομάδας  Παρασκευή    και ώρα  19:00 μ.μ.   να  προσέλθετε  σε έκτακτη   συνεδρίαση   στο  Δημοτικό  Κατάστημα  για  να  συζητήσουμε  και  να  πάρουμε  απόφαση   για  το   κάτωθι  θέμα:

 1. Συζήτηση – Απόφαση  για  τον δρόμο  Δεσκάτη  – Γρεβενά

                                                                          Ο Πρόεδρος   Δ.Σ.           

                                               

                                                                         Μίγκος  Π. Νικόλαος