Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 30-10-2015

 Δεσκάτη 30-10-2015
Αριθμ. Πρωτ:8768

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 30 του μήνα Οκτώβρη του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Το έκτακτο της συνεδρίασης οφείλεται στην έκδοση ταυτότητας οφειλής, για πληρωμή του ΕΝΦΙΑ του έτους 2014 του Δήμου, καθώς η τελική ημερομηνία εξόφλησης είναι η 31/10/2015.

Θέμα ημερήσιας διάταξης
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.656,03€ για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ του Δήμου, για το έτος 2014.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Δημήτριος