Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση στις 24-02-2016

Δεσκάτη,24/02/2016
Αριθμ. Πρωτ:1.930

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 24 του μήνα Φλεβάρη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09.00π.μ. να προσέλθετε σε EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτακτο της συνεδρίασης οφείλεται : α) στο υπ΄αριθ. 292/25-1-2016 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. με θέμα: ΥΗΕ Ιλαρίωνα Χρηματοδότηση αντισταθμιστικών έργων στο Δήμο Δεσκάτης, βάσει του οποίου μας ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση ποσού 210.000,00€ για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου από ξηραντήριο με επαρχιακό δρόμο Δεσκάτης – Παλιουριάς » και β) στο υπ΄ αριθμ. 44655/2112-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Τμήμα αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Κρατικών Ενισχύσεων, με το οποίο μας ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση ποσού 80.000,00€ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055 ). Τα ποσά των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων προήλθαν από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις και πρέπει να απορροφηθούν το συντομότερο δυνατό. Επομένως είναι αναγκαίο να ψηφίσουμε πίστωση και να καθορίσουμε τους όρους για τα έργα: α) « Ασφαλτόστρωση δρόμου από ξηραντήριο με επαρχιακό δρόμο Δεσκάτης – Παλιουριάς » και β) « Αντιπλημμυρικά έργα ( Κατασκευή τεχνικών πρόσβασης )».

Θέμα ημερήσιας διάταξης
1.Καθορισμός Επιτροπής διαγωνισμού προϋπολογισμού μέχρι του ανώτατου ορίου της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ
2.Καθορισμός των όρων ανοιχτής δημοπρασίας και ψήφιση πίστωσης για το έργο « Ασφαλτόστρωση δρόμου από ξηραντήριο με επαρχιακό δρόμο Δεσκάτης – Παλιουριάς ».
3. Καθορισμός των όρων ανοιχτής δημοπρασίας και ψήφιση πίστωσης για το έργο « Αντιπλημμυρικά έργα ( Κατασκευή τεχνικών πρόσβασης )»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Δημήτριος