Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση στις 13/6/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 13 -06-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 4.000
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 13 του μήνα Ιούνη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω έκτακτα θέματα. To έκτακτο των θεμάτων προέκυψε, καθώς λήγουν οι προθεσμίες:
α) υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1» και
β) κατασκευής έργου προκειμένου να εγκατασταθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσίας.

Θέματα ημερησίας διάταξης

1.Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση ΚΑ έργου.
2.Προέγκριση τευχών Δημοπράτησης των μελετών 50/2017, 56/2018, 57/2018 για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αρ.πρωτ 18334 (10-05-2018), του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος