Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση στις 08/01/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 08-01-2019
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 173

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 08 του μήνα Γενάρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. να προσέλθετε σε Έκτακτη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτακτο των θεμάτων πρόεκυψε από την πίεση χρόνου προκειμένου να κλείσει ο προϋπολογισμός 2019 και από την ανάγκη επίσπευσης της παραλαβής ενός φορτηγού αυτοκινήτου με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Απόφαση δανείου μετά από διερεύνηση πιστωτικών ιδρυμάτων.
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ενός φορτηγού αυτοκινήτου με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού» συνολικής δαπάνης 145.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος