Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 28/05/2015

 Δεσκάτη, 28-05-2015

Αριθμ. Πρωτ: 4166

ΠΡΟΣ : Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 28 του μήνα Μάη του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. να προσέλθετε σε έκτακτη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, στο Δημοτικό Κατάστημα, για να συζητήσουμε και να πάρουμε νέα απόφαση, λόγω του ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις δημοσιότητας της Διακήρυξης, της Δημοπρασίας, για την ημερομηνία που έχει οριστεί, την 5η Ιουνίου, πρέπει να οριστεί νέα ημερομηνία και να επανακαθοριστούν οι όροι, για την εκμίσθωση του Δημοτικού χώρου για εγκατάσταση του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.
Θέμα ημερησίας διάταξης¨

1. Ανάκληση της Απόφασης 108-2015 Ο.Ε, επανακαθορισμός των όρων, αλλαγή της ημερομηνίας του Διαγωνισμού και της Περίληψης Διακήρυξης,για την εκμίσθωση του Δημοτικού χώρου για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ κατά την ετήσια Εμποροπανήγυρη του Δήμου Δεσκάτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος