Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 27/03/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 27-03-2019
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2.055

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 27 του μήνα Μάρτη του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτακτο της συνεδρίασης οφείλετε στην πίεση χρόνου για την κατάθεση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος 2020-2023 του Δήμου Δεσκάτης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος 2020-2023 Δήμου Δεσκάτης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος