Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 27/02/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 27-02-2019
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1.347

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 27 του μήνα Φλεβάρη του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2019» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων .
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για το έτος 2019» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος