Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 20/08/2015

Δεσκάτη,20-08-2015
Αριθμ. Πρωτ:6794

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 20 του μήνα Αύγουστου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Το έκτακτο της συνεδρίασης οφείλεται στην έκδοση ταυτότητας οφειλής, για πληρωμή φόρου εισοδήματος του Δήμου και η ημερομηνία εξόφλησης της οφειλής είναι η 21/08/2015

Θέμα ημερήσιας διάταξης
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.208,01€ για την πληρωμή φόρου εισοδήματος του Δήμου, για το έτος 2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Δημήτριος