Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 15 Απριλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Δεσκάτη, 14-04-2015
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                              Αριθμ. Πρωτ: 2730
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 15 του μήνα Απριλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (αφορμή αυτής το έγγραφο 1738/3-4-2015 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για Επιτάχυνση Πληρωμών ) στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Μελέτη έργων περιφερειακών οδών Δήμου Δεσκάτη
2. Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Αγίου Αθανασίου
3. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δεσκάτης
4. Βελτίωση –Ανάπλαση κεντρικών ιστών πόλης Δεσκάτης

                                                                                                           Ο Δήμαρχος

                                                                                             Καραστέργιος Θ. Δημήτριος