Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 13/10/2015

Δεσκάτη,12/10/2015
Αριθμ. Πρωτ:8395

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 13 του μήνα Οκτώβρη του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30μ.μ. να προσέλθετε σε EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτακτο της συνεδρίασης οφείλεται στο υπ΄αριθ. 14583/25-09-2015 έγγραφο του ΕΥΕΠΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που αφορά την προέγκριση δημοπράτησης της «Σήμανσης Αξιοθέατων και Μνημείων» του Δήμου Δεσκάτης. Αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί και στο φυσικό αντικείμενο και στην αποπληρωμή μέχρι 15/11/2015. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 09-10-2015 και επειδή το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του είναι πολύ στενό, επιβάλλεται η έκτακτη Ο.Ε. προκειμένου να υλοποιηθεί εγκαίρως.
Θέμα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας «Σήμανση Αξιοθέατων και Μνημείων του Δήμου Δεσκάτης».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος