Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 12/02/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 12-02-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1129

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις του μήνα 12 Φλεβάρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. να προσέλθετε σε έκτακτη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: Το έκτακτο του θέματος προέκυψε λόγω ότι, έχει καθυστερήσει ο διαγωνισμός προμήθειας Τροφίμων για το έτος 2018 για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και υπάρχει ανάγκη για αναθέσεις και προμήθειες για τις εκδηλώσεις των Αποκριών της ΔΕΠΑΠ.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού προμήθειας Τροφίμων για το έτος 2018 για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και κατακύρωση οριστικού αναδόχου.
. Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος