Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 11/01/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 11 -01-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 290
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 11 του μήνα Γενάρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω έκτακτο θέμα. To έκτακτο του θέματος προέκυψε, από την ανάγκη να υπογράψει ο Δήμος συμβάσεις, για την αντιμετώπιση των επικείμενων, άσχημων καιρικών συνθηκών.

1. Ψήφιση πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος