Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 10/01/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 10 -01-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 260
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 10 του μήνα Γενάρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω έκτακτο θέμα. To έκτακτο του θέματος προέκυψε από την ανάγκη του Δήμου, να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο για εκπροσώπηση των συμφερόντων του, σε αναβολή δικαστικής υπόθεσης, η οποία θα εκδικαστεί, στις 12-01-2018

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος