Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 09/11/2015

 Δεσκάτη,09/11/2015
Αριθμ. Πρωτ:8966

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 09 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. να προσέλθετε σε EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτακτο της συνεδρίασης οφείλεται στο υπ΄αριθ. 135855/1304/ 04-11-2015 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, με το οποίο μας κοινοποιήθηκαν τα ταμειακά υπόλοιπα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Σύμφωνα με αυτό θα πρέπει μέχρι 31-12-2015 να γίνουν κινήσεις στους λογαριασμούς των έργων, αλλιώς από 01-01-2016 οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα μηδενιστούν αυτοδίκαια. Επομένως είναι αναγκαίο να ψηφίσουμε πίστωση και να καθορίσουμε τους όρους για το έργο «Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση οδού Δεσκάτης Ι.Μ. Ευαγγελίστριας».

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1.Καθορισμός όρων και ψήφιση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση οδού Δεσκάτης Ι.Μ. Ευαγγελίστριας».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Δημήτριος