Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 07/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 07 -12-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 10.790
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 07 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω έκτακτα θέματα. To έκτακτο των θέματων προέκυψε:
α. προκειμένου να προλάβει ο Δήμος τις προθεσμίες σχετικά με την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2018, κατόπιν των αλλαγών που επήλθαν στον Ν.4412/2016 και αφορούν στα αυξημένα χρονικά διαστήματα για υποβολή ενστάσεων, σχετικά με τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς Προμηθειών
Β. προκειμένου να προλάβει ο Δήμος τις προθεσμίες για πληρωμές

1. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2018» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων.

2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος