Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 05/06/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 05 -06-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 3.704
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 05 του μήνα Ιούνη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:45 π.μ. να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω έκτακτο θέμα. To έκτακτο του θέματος προέκυψε, καθώς η επαναληπτική δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρου εγκατάστασης Λούνα Παρκ κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη του Δήμου Δεσκάτης, προέβη άγονη και το διάστημα μέχρι την έναρξη της εμποροπανήγυρης είναι πολύ σύντομο.

1. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου εγκατάστασης Λούνα Παρκ κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη του Δήμου Δεσκάτης.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος