Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 03/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 03 -01-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 21
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Ο.Ε.»
Σας παρακαλούμε στις 03 του μήνα Ιανουάριου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το παρακάτω έκτακτο θέμα.
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, διαπιστώθηκε ανάγκη αποστολής επιστολής εκ νέου στα πιστωτικά ιδρύματα, για τη λήψη δανείου και πρέπει να προχωρήσουμε στη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

1.Εξέταση αιτήματος για αποστολή επιστολής εκ νέου, στα πιστωτικά ιδρύματα και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για λήψη δανείου του Δήμου, για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού
Ο Δήμαρχος
Καραστέργιος Θ. Δημήτριος