Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 03/08/2018

`ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 03 -08-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 5.258
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 03 του μήνα Αύγουστο του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω έκτακτο θέμα. To έκτακτο του θέματος προέκυψε, καθώς το έργο που περιλαμβάνεται στη συζήτηση του θεματος, ανήκει στα έργα ΕΣΠΑ και υπάρχει πίεση προθεσμιών.

Θέμα ημερησίας διάταξης

1.Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού)» προϋπολογισμού 1.209.677,42 € με Φ.Π.Α

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος