Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 02/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 01 -07-2015
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 5310
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 02 του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Το έκτακτο της συνεδρίασης οφείλεται στην οικονομική δυσπραγία και στην αργία των Τραπεζών, λόγω της έκτακτης οικονομικής συγκυρίας της χώρας μας και στην ανάγκη πληρωμής και συνέχισης των κάτωθι έργων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη:

1. Ψήφιση πίστωσης 41.370,67€ για το έργο «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Δεσκάτης»
2. Ψήφιση πίστωσης 41.920,81€ για το έργο «Βελτίωση-Ανάπλαση Κεντρικών Ιστών πόλης Δεσκάτης»
3. Ψήφιση πίστωσης 60.474,93€ για το έργο «Οικιστική Αναβάθμιση Γηλόφου (Β΄Φάση)».

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος