Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 02-12-2015

Δεσκάτη 01/12/2015
Αριθμ. Πρωτ. 9487

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 02 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00π.μ. να προσέλθετε σε EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτακτο της συνεδρίασης οφείλεται στο υπ΄αριθ. 135855/1304/ 04-11-2015 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, με το οποίο μας κοινοποιήθηκαν τα ταμειακά υπόλοιπα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Σύμφωνα με αυτό θα πρέπει μέχρι 31-12-2015 να γίνουν κινήσεις στους λογαριασμούς των έργων, αλλιώς από 01-01-2016 οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα μηδενιστούν αυτοδίκαια. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή δημοπρασία του έργου «Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση οδού Δεσκάτης Ι.Μ. Ευαγγελίστριας» και πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά προκειμένου να προλάβουμε τις ημερομηνίες.

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση πρακτικών της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση οδού Δεσκάτης Ι.Μ. Ευαγγελίστριας».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

& ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΈ.

ΤΡΙΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ