Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 01/06/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 01 -06-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 4.142
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 01 του μήνα Ιούνη του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω έκτακτο θέμα. To έκτακτο του θέματος προέκυψε, καθώς η δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρου εγκατάστασης Λούνα Παρκ κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη του Δήμου Δεσκάτης, προέβη άγονη και το διάστημα μέχρι την έναρξη της εμποροπανήγυρης είναι πολύ σύντομο.

1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου εγκατάστασης Λούνα Παρκ κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη του Δήμου Δεσκάτης.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος