Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11-08-2015

Δεσκάτη,10-08-2015
Αριθμ. Πρωτ:6420

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 11 του μήνα Αύγουστου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30π.μ. να προσέλθετε EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Το έκτακτο της συνεδρίασης οφείλεται στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τρίτη 11/08/2015 και ώρα 20:00μ.μ. και επείγει η τροποποίηση του προϋπολογισμού για την ενίσχυση Κ.Α. έργων και δαπανών, ώστε να συζητηθεί στο επικείμενο Δ.Σ.

1.Τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α έργων.
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α του προϋπολογισμού
.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Δημήτριος