ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ ΣΤΙΣ 11/08/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 04-08-2022
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4032

 

 

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

 

 

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

 

Σας παρακαλούμε στις 11 του μήνα Αύγουστο του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού
2. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης δημοτικής γης στην Τ.Κ. Παρασκευής.
3. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης δημοτικής γης στη ΔΕ Χασίων.
4. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης δημοτικής γης στην Τ.Κ. Παλιουριάς
5. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Δεσκάτης

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ