ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 28-3-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24-03-2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ:3015
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»
Σας παρακαλούμε στις 28 του μήνα Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση Κ.Α. του προϋπολογισμού
2. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2016 και αφορά σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.030,41€ για «Τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του οικισμού Δεσκάτης»
Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος