ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 28-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Δεσκάτη 24-12-2015

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.10.175

 

 

 

 

ΠΡΟΣ    :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-

Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Δεσκάτης

 

 

ΘΕΜΑ:   «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

 

 

Σας παρακαλούμε στις 28 του μήνα Δεκέμβρη   του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφηση   και πολλαπλών εκτυπώσεων  για τη ΔΕ Χασίων.

2.Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών   γραφείου για τη Δ.Ε. Χασίων.

  1. Αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής.

4.Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.324,61€ για την πληρωμή του 5ο λογαριασμού του έργου «Βελτίωση- Ανάπλαση Κεντρικών Ιστών Πόλης Δεσκάτης.

5.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο Δημοτικό υπάλληλο Κατζέλη Ηλία για τα τέλη κυκλοφορίας.

  1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για λογιστική τακτοποίηση.

7.Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια δενδρυλλίων.

  1. Σύνταξη πρότασης ανάπτυξης δικτύου πεζοδρομικών διαδρομών Δήμου Δεσκάτης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ