ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 25/08/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 19-08-2022
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4202

 

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

 

Σας παρακαλούμε στις 25 του μήνα Αύγουστο του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση ΚΑ έργου
2. Ορισμός δικηγόρου στην εκδίκαση έφεσης του Δήμου Δεσκάτης στο Πρωτοδικείο Γρεβενών κατά της υπ΄αριθ.69/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Γρεβενών.
3. Απαλλαγή υπολόγου λόγω εξόφλησης εντάλματος .
4. Ορισμός υπολόγου πληρωμή εντάλματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ