ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Δεσκάτη 16-10-2015

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ. 8462

 

 

ΠΡΟΣ    :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-

Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Δεσκάτης

 

ΘΕΜΑ:   «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

 

 

Σας παρακαλούμε στις 20 του μήνα Οκτώβρη   του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Υποβολή στο Δ.Σ. τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων- εξόδων  Γ  τριμήνου.
 2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α. του προϋπολογισμού.
 3. Σύνταξη σχεδίου τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α. έργων.
 4. Αποδοχή δωρεάς ποσού 2.500,00€ από την βιομηχανία τυροκομικών προϊόντων LA FARM.
 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 343,98€ για προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή οχημάτων του Δήμου.
 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 999,92€ για προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (κεφαλές θαμνοκοπτικών).
 7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για οδοιπορικά.
 8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 246,00€ για προμήθεια υλικών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων.
 9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.437,90€ για καύσιμα.
 10. Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής.
 11. Αποδοχή δωρεάς οικοπέδου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ