ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ. Σ. ΣΤΙΣ 30-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                             Δεσκάτη 29-12-2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                     Αριθμ. Πρωτ.:10286
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Τηλ.: 2462351101
Fax: 2462351105
Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200
e-mail: dimosdes@otenet.gr

Προς:

Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο Δημήτριο

Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης

1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου
2. Ανδρώνης Δημήτριος του Βασιλείου
3. Γκούμα – Στάθη Σοφία του Κωνσταντίνου
4. Κακούσιος Γεώργιος του Χρήστου
5. Καραγκούνη Σταματία του Κωνσταντίνου
6. Κορδίλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου
7. Μίγκος Νικόλαος του Ιωάννη
8. Μπγιάλας Χρήστος του Αθανασίου
9. Μωϋσιάδης Γεώργιος του Θεοδώρου
10. Ντούμας Λάμπρος του Φωτίου
11. Ορφανίδου – Γκαραλιάκου Σοφία του Κοσμά
12. Παππάς Νικόλαος του Ευάγγελου
13. Σπανού – Φακή Ελένη του Ελευθερίου
14. Τζιώλας Ιωάννης του Σωκράτη
15. Τζιώλας Νικόλαος του Αθανασίου
16. Τρικαλίδης Αριστείδης του Κωνσταντίνου
17. Τσιγάρας Δημήτριος του Αλεξάνδρου
18. Χατζηζήσης Λάμπρος του Εμμανουήλ
19. Χρυσάκης Στέφανος του Γεωργίου

Γ] Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης

1. Σταμούλη – Τσιλινίκου Βασιλική του Ηρακλή ( Πρόεδρος )
2. Αθανασόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννη
3. Βλάχου Ευαγγελία του Ευαγγέλου
4. Παπατσάνη – Βάσσου Αρετή του Δημητρίου
5. Ρουκάς Λάμπρος του Κωνσταντίνου

Δ] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καρπερού

1. Δούμας Γεώργιος του Αθανασίου ( Πρόεδρος )
2. Ζελίνη –Λάλλου Ιωάννα του Χαραλάμπους
3. Στεφόπουλος Χάρης του Οδυσσέα

Ε] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Παλιουριάς

1. Κόντος Γεώργιος του Χρήστου ( Πρόεδρος )
2. Μπόλλος Αθανάσιος του Ευαγγέλου
3. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου

Ζ] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Τρικοκκιάς

1. Παππάς Βασίλειος του Χρήστου ( Πρόεδρος )
2. Μανισιώτης Κωνσταντίνος του Αθανασίου
3. Σαμαράς Γεώργιος του Κων/νου

ΣΤ] Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

1. Μαλλιώρας Χρήστος του Ζαχαρία ( Δασοχωρίου )
2. Λιόλιος Χρήστος του Νικολάου ( Κατάκαλης )
3. Τσιούγκος Στέργιος του Χρήστου ( Παναγιάς )
4. Βελλής Χρήστος του Ιωάννη ( Παρασκευής )

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

Σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30ην Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Το έκτακτο της συνεδρίασης οφείλεται :

Α] Προκειμένου να είμαστε εντός των προθεσμιών όπως προβλέπονται στην υπ΄αριθμ ΚΥΑ 26945/31-07-2015 ( ΦΕΚ 1621/31-07-2015 τεύχος Β΄) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων, οικον. Έτους 2016- τροποποίηση της υπ΄αριθμ.7028/2004 (Β΄253 ) απόφασης, βάσει της οποίας η έγκριση των προϋπολογισμών οικον. Έτους 2016 πρέπει να γένει πριν την 31η Δεκεμβρίου 2015 και
Στο γεγονός ότι τα διοικητικά συμβούλια: α] του ΝΠ Ανδρομάνα συνεδριάζει κατά την 29η Δεκεμβρίου 2015 και β] η Δημοτική Επιχείρηση συνεδρίασε κατά την 28η Δεκεμβρίου 2015 , αυτό οφείλεται στον αυξημένο φόρτο εργασίας και στο μειωμένο προσωπικό.

Β] Στο γεγονός ότι πρέπει λογιστικά να κλείσουμε τον προ/σμό οικον έτους 2015 και

Γ] Να ορίσουμε τα μέλη των επιτροπών , μετά από την διενεργηθείσα κλήρωση
1. Αποδοχή ποσού 169.100,27 € για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου όπως απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 Ν. 1828/89 και αποδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 27 Ν.3756/09 ( Β΄ Δόση )

2. Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2015 για λογιστική τακτοποίηση

3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2016

4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες για το έτος 2016

5. Έγκριση της υπ’ αριθμ.65/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος «Δ.Ε.Π.Α.Π.» με θέμα έγκριση προϋπολογισμού της Δ.Ε.Π.Α.Π. Οικονομικού Έτους 2015

6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 66/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος «Δ.Ε.Π.Α.Π.» με θέμα « Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο , με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησης , προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό , με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012»

7. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 69/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. ) « ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ » με θέμα έγκριση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ..Δ.) « ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ »

8. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2016 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) «ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» απόφαση 70/2015 του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. ) « ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ »

9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 68/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) «ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Λάμαρης Χ. Ελευθέριος