Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ενός ψηφιακού λευκώματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 21/12/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 10454
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης στα πλαίσια της δημιουργίας ενός αρχείου αναφορικά με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλεξίπτωτου Πλαγιάς το οποίο διεξήχθη στο Δήμο μας τα τελευταία δύο χρόνια και τείνει να γίνει θεσμός, πρόκειται να προβεί στην έκδοση ενός ψηφιακού και ενός αναλογικού λευκώματος με φωτογραφίες από το ανωτέρω πρωτάθλημα.
Συγκεκριμένα θα προβεί δημιουργία ενός ψηφιακού λευκώματος με 20 σελίδες «σαλόνια» οι οποίες θα είναι δυναμικότητας τουλάχιστον 200 φωτογραφιών και ενός αναλογικού λευκώματος διαστάσεων 30cmx60cm δυναμικότητας τουλάχιστον 100 φωτογραφιών.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 500,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Πέμπτη 22/12/2016 και ώρα 15:00 μ.μ…
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος