Πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΔΕΠΑΠ για προμήθεια και παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη : 15-12-2016
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 578
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Α.Π.

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω ειδών και την παροχή της υπηρεσίας ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης:
Κατηγορία 1.1 Παροχή υπηρεσίας

1) Ενδεικτικός προϋπολογισμός ηχητικής – φωτιστικής κάλυψης Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης 499,99 με Φ.Π.Α.
CPV 32342300-5 μικρόφωνα και συγκροτήματα μικροφώνων

  ΚΟΣΤΟΣ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ
Ηχητική – φωτιστική κάλυψη Χριστουγεννιάτικης  εκδήλωσης στην κεντρική πλατεία Δεσκάτης  στις  23-12-2016

 

403,22€    96,77€ 499,99€

Κατηγορία 2.1 Προμήθεια υλικού προβολής και ενημέρωσης

2). Ενδεικτικός προϋπολογισμός φυλλαδίων εκδηλώσεων 347,20€
CPV 39294100-0 Προϊόντα πληροφόρησης και προβολής

α/α Είδος  προμήθειας Ποσότητα Τιμή μονάδος σύνολο
1 Διαφημιστικά φυλλάδια με το πρόγραμμα των  εκδηλώσεων της Δ.Ε.Π.Α.Π. φυλλάδια A5 (14x20cm), χαρτί 135g velvet, εκτύπωση έγχρωμη Α+ Β όψεις. 300 0.20  60,00€
2 Προσκλήσεις 300 0,10  30,00€
3 Αφίσες  50Χ70cm τετραχρωμία χαρτί 135g velvet 50 1,00  50,00€
5  Πανό δρόμου σε λινάτσα και ξύλα (4,00mm x 1,00mm)  με  τύπωμα των εκδηλώσεων 4 35,00 140,00
                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ 280,00€
                                                                                      Φ.Π.Α. 24%   67,20€
                                                                                  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 347,20€

Κατηγορία 2.2 Προμήθεια υλικού ζωγραφικής
3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός υλικών 332,92€
CPV : 24200000-6: Χρώµατα και χρωστικές ουσίες

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Face Painting 20ml –  Green 5 4,80€ 24,00€
2 Face Painting 20ml – Orange 5 4,80€ 24,00€
3 Face Painting 20ml – Turquoise 5 4,80€ 24,00€
4 Face Painting 20ml – Lilac 5 4,80€ 24,00€
5 Face Painting 20ml – Brown 5 4,80€ 24,00€
6 Face Painting 20ml – Light Pink 5 4,80€ 24,00€
7 Face Painting 20ml  – blue 5 4,80€ 24,00€
8 Πινέλο στρογγυλό  No.18 24 2,02€ 48,48€
9 Πινέλο πλακέ  No.10 24 1,25€ 30,00€
10 Φελιζόλ οβάλ 12×6.5cm 55 0,40€ 22,00€
                                                                                ΣΥΝΟΛΟ 268,48€
                                                                                     Φ.Π.Α.  24% 64,44€
                                                                                                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 332,92€

Η ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 116 – 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Επιχείρησης της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 16/12/2016 και έως τις 14:30 μ.μ..
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά ανάλογα με την κατηγορία που τους ενδιαφέρει.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δ.Ε.Π.Α.Π. στο τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 2462351105 υπόψιν κ. Τζιώλα Νικόλαο έως την Παρασκευή 16/12/2016 και έως τις 14:30 μ.μ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ