Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας δρύινων καυσόξυλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 21/12/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 10453
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης στα πλαίσια της αναβίωσης του εθίμου του ανάματος της «κλαδαριάς» στις γειτονιές του Δήμου κατά την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πρόκειται να προβεί στην προμήθεια δρύινων καυσόξυλων.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.190,40€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και αφορά:

Περιγραφή Αγαθών Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή μονάδας Καθαρή Αξία
ΔΡΥΙΝΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

 

ΧΩΡΙΚΑ 20 48,00 960,00
ΑΞΙΑ   960,00
Φ.Π.Α.24 %   230,40
Σύνολο   1.190,40

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Πέμπτη 22/12/2016 και ώρα 15:00 μ.μ…
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος