Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το έργο “Ανακατασκευή βοηθητικών κτηρίων πάρκου αναψυχής και εμποροπανήγυρης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 28/09/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8066
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΤΕΝΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΛ. : 24623 51109
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή βοηθητικών κτηρίων πάρκου αναψυχής και εμποροπανήγυρης» με τη διαδικασία της αυτεπιστασίας.
Οι προμήθειες των απαραίτητων υλικών και οι ανάλογες εργασίες θα γίνουν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 177 και των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη της εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.061,85€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει:
· Εξωτερικές τουαλέτες παλαιών σφαγείων:
Προμήθεια και τοποθέτηση 2 θυρών ξύλινων ταμπλαδωτών, διαστάσεων 0,90*2,10μ., με κάσσα μπατική, καθώς και μια μεταλλική εξώθυρα διαστάσεων 0,75 χ 2,30 μ από λαμαρίνα πάχους 1,25μμ. (Βάρος: 33,98 Κγρ (2 λαμαρ. χ 0,75μ. χ 2,30 μ. χ 9,85 κγρ/μ2) + 24Κγρ (κοιλοδοκοί 6 μ χ 4 Κγρ/μ)= 57,98 Κγρ.
Επίσης θα γίνει ανακατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων, σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης του οικισμού και προμήθεια και τοποθέτηση 2 βάσεων ηλιακών θερμοσιφώνων, 3 μπαταριών θερμομικτικών, 2 λεκανών τουαλέτας και 2 δοχείων πλύσης (καζανάκια) .
· Αναψυκτήριο:
Προμήθεια και τοποθέτηση 3 θυρών ξύλινων ταμπλαδωτών, με κάσσα δρομική διαστάσεων 0,75*2,10μ., εργασίες συγκόλλησης-επισκευής των τεσσάρων μεταλλικών στεγάστρων καθώς και ανακατασκευή των μεταλλικών εσχαρών των 2 φρεατίων ομβρίων υδάτων (διαστάσεων 4,00 * 0,50 μ.) που βρίσκονται στους διαδρόμους πέριξ του αναψυκτηρίου.
· Τουαλέτες εμποροπανήγυρης:
Προμήθεια και τοποθέτηση 2 ξύλινων ταμπλαδωτών θυρών, με κάσσα δρομική, διαστάσεων 0,75 χ 2,10 μ., προμήθεια και τοποθέτηση 2 μεταλλικών θυρών 2,30 χ 0,75 μ., ανακατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχέτευσης, τοποθέτηση χειρολισθήρα στην εξωτερική σκάλα από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο Φ1 ½ (μήκους 8μ.) και ανακατασκευή σχάρας φρεατίου διαστάσεων 2,00 μ. χ 0,60 μ στο φρεάτιο Παδίτσας .
· Ανακατασκευή των εσχαρών φρεατίων στις παρακάτω θέσεις:
o Αγ. Γεώργιος, διαστάσεων 6,00 * 0,50 μ.
o Οικία Σπανού Γεωργίου, διαστάσεων 6,00 * 0,50 μ.
o Βιβλιοπωλείο Κοτίτσα, διαστάσεων 6,00 * 0,50 μ.
· Ενίσχυση-συγκόλληση των κιγκλιδωμάτων του 2ου Νηπιαγωγείου Δεσκάτης
Οι προμήθειες και οι εργασίες οι οποίες θα γίνουν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης αφορούν στα κάτωθι υλικά και είδη εργασιών:

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στην Τεχνική Υπηρεσία στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως τη Δευτέρα 03/10/2016 και ώρα 14:30 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τηλ. 24623 51109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος