Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας (1) φορητής ηλεκτροκόλλησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 16/09/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7745
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια μιας (1) φορητής ηλεκτροκόλλησης INVERTER συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 400,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και αφορά:
Φορητή ηλεκτροκόλληση με τα εξής χαρακτηριστικά (απαράβατος όρος):
· Ρεύμα 15-200 A
· Απόδοση (Α) 200 (40%)
· Τάση (Volt) 230
· Ισχύς (KVA) 7
· Μεγ. Ηλεκτρόδιο(Φmm) 4
· Κλάση Μόνωσης Η
· Βαθμός Προστασίας IP 21
· Βάρος (kg) έως 7Κγρ
H ηλεκτροκόλληση θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα, ειδική μάσκα συγκόλλησης και καλώδια και θα είναι πλήρως συναρμολογημένη και έτοιμη προς άμεση χρήση.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τετάρτη 21/09/2016 και ώρα 12:00 μ.μ…
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 και με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, τηλ. 24623 51109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος