Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια στεφανιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8727
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης στα πλαίσια του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια στεφανιών κατάθεσης από το Δήμαρχο και τους Προέδρους των Δ.Κ. και των Τ.Κ..
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 246,86€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και αφορά:
Α)

Περιγραφή Αγαθών Μ.Μ Ποσότητα
Τιμή μονάδας
Αξία

Στεφάνια τεμ 9 22,12 199,08
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ 199,08
ΦΠΑ 24% 47,78
ΣΥΝΟΛΟ 246,86

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τετάρτη 26/10/2016 και ώρα 12:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος