Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια στεφανιών και catering-καφέ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 05/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8290
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια α)Στεφανιών και β) catering –καφέ για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της Δεσκάτης .
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό α) των 54.86 € και Β) 248,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά:
Α)

Περιγραφή Αγαθών Μ.Μ Ποσότητα Τιμή μονάδας Αξία
Στεφάνια τεμ 2 22,12 44,24
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ  44,24
ΦΠΑ 24% 10.62
ΣΥΝΟΛΟ  54.86

Β)

Περιγραφή Αγαθών Μ.Μ Ποσότητα Τιμή μονάδας Αξία
catering-καφέ 1 200,00 200,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 200,00
ΦΠΑ 24% 48,00
ΣΥΝΟΛΟ  248,00

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τετάρτη 05/10/2016 και ώρα 18:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος