Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 14/12/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 10155
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ .
Ο Δήμος Δεσκάτης, προτίθεται να προμηθευτεί χριστουγεννιάτικα είδη μαζί με το απαιτούμενο ηλεκτρολογικό υλικό για τις ανάγκες των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, με τον ακόλουθο προϋπολογισμό:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α ΥΛΙΚΑ ΤΕΜ/ΜΕΤΡΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ2,5ΜΜ2 200,00 1,21 241,94
2 ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ 5,00 5,65 28,23
3 ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ 5,00 3,63 18,15
4 ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5 ΜΜ2 200,00 0,89 177,42
5 ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1ΜΜ2 200,00 0,73 145,16
6 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 25Μ 2,00 12,10 24,19
7 ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ ΟΚΤΑΛ 9,00 12,10 108,90
8 ΒΑΣΕΙΣ ΟΚΤΑΛ 10,00 5,65 56,45
9 ΤΑΦ 2 ΘΕΣΕΩΝ 10,00 2,82 28,23
10 ΤΑΦ 3 ΘΕΣΕΩΝ 10,00 2,42 24,19
11 ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΜΒΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 1,00 20,16 20,16
12 ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ 1000,00 1,37 1370,97
13 ΦΩΤΑΚΙΑ LED ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 10Μ. 25,00 8,87 221,77
14 ΦΩΤΑΚΙΑ ΑΠΛΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 10Μ. 35,00 8,87 310,48
15 ΦΩΤΑΚΙΑ 140 ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10,00 9,27 92,74
16 ΦΩΤΑΚΙΑ240 ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 4,00 12,10 48,40
17 ΦΩΤΑΚΙΑ 240 ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2,00 10,48 20,96
18 ΦΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟ 10,00 4,03 40,32
19 ΦΙΓΟΥΡΑ “ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ” 5,00 24,19 120,97
20 ΦΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟ 4,00 8,06 32,26
21 ΦΙΓΟΥΡΑ ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΙΚΡΗ 10,00 4,03 40,32
22 ΦΙΓΟΥΡΑ ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ 2,00 8,06 16,13
23 ΑΣΤΕΡΙ ΜΕΓΑΛΟ 10,00 15,32 153,23
24 ΜΠΑΛΑ LED Φ20 4,00 17,74 70,97
25 ΜΠΑΛΑ LED Φ30 4,00 25,81 103,23
26 ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 6Μ. 60,00 8,06 483,87
ΣΥΝΟΛΟ 3999,59
ΦΠΑ 24% 959,90
ΣΥΝΟΛΟ 4959,49

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Πέμπτη 15/12/2016 και ώρα 12:00 μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 και 246251109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος