Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ενός mini συστήματος Hi-Fi MP3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 13/12/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 10108
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών για το έτος 2016 πρέπει να προβεί στην προμήθεια ενός mini συστήματος Hi-Fi MP3 με τα εξής χαρακτηριστικά:

Να διαθέτει θήκη τριών (3) δίσκων CD, με δυνατότητα αδιάκοπης αναπαραγωγής 30 ωρών και δυνατότητα αντιγραφής από CD, κασέτες και ραδιόφωνο απευθείας σε USB. Να διαθέτει ψηφιακό ραδιόφωνο με μεγάλο εύρος προεπιλεγμένων σταθμών. Να διαθέτει θήκη για κασέτα και τα ηχεία του να είναι δύο δρόμων με ισχύ RMS 240W.
Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας 201,62€ πλέον Φ.Π.Α. 24% :48,38€
Συνολική αξία: 250,00€.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 16/12/2016 και ώρα 12:00 μ.μ…
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 και 24623 51109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αποστολή προσφορών στο fax 24623 51146.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος