Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ενός (1) γωνιακού τροχού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 16/09/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7746
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) γωνιακού τροχού.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 100,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και αφορά σε:
Ένα γωνιακό τροχό με τα παρακάτω χαρακτηριστικά (απαράβατοι όροι) :
· Ονομαστική ισχύς 1.000 W
· Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 11.000 rpm
· Αποδιδόμενη ισχύς 630 W
· Σπείρωμα άξονα λείανσης Μ14
· Διάμετρος δίσκου 115 mm
· Ποτηροειδής βούρτσα (διάμετρος) 70 mm
· Βάρος χωρίς καλώδιο 1,7 Kgr

Ο γωνιακός τροχός θα πρέπει να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα του δίσκου και να είναι πλήρως συναρμολογημένος και έτοιμος προς άμεση χρήση .

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τετάρτη 21/09/2016 και ώρα 12:00 μ.μ…
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 και με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, τηλ. 24623 51109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος