Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια χρυσοκέντητου επιγονάτιου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Δεσκάτη, 20/10/2016

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             Αρ. Πρωτ.: 8646

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. : 24623 51123

FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης στα πλαίσια της ενθρόνισης του Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ της Ιεράς Μονής Ζάβορδας, στις 22/10/2016, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ενός χρυσοκέντητου επιγονάτιου.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 199,99€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και αφορά:

Περιγραφή Αγαθών Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή μονάδας Καθαρή Αξία
ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΤΟ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΟ

 

ΤΜΧ 1 161,29 161,29
ΑΞΙΑ   161,29
Φ.Π.Α.24 %   38,71
Σύνολο   200,00

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 21/10/2016 και ώρα 12:00 μ.μ…

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                                   Ο Δήμαρχος

                                                                                                                                                                                             Καραστέργιος Θ. Δημήτριος