Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια αθλητικού υλικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 16/09/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7744
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Δεσκάτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Κ. Δεσκάτης και της Τ.Κ. Παλιουριάς.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 349,36€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και αφορά:
1. Δύο ζευγάρια διχτυών ποδοσφαίρου από πλεκτό πολυαιθυλένιο 3,00mm, διαστάσεων 2,50×7,45m.
2. Δώδεκα (12) κώνους.
3. Δύο (2) set (14 τεμάχια) «πιάτων» οριοθέτησης χώρου.
Περιγραφή Αγαθών Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή μονάδας Καθαρή Αξία
ΔΙΧΤΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
7,45m x 2,5m
ΖΕΥΓΟΣ 2 108,87 217,74
ΚΩΝΟΙ 0,30m ΤΕΜ 12 2,00 24,00
ΠΙΑΤΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΕΤ ΤΩΝ 22 ΤΜΧ ΣΕΤ 2 20,00 40,00
ΑΞΙΑ 281,74
Φ.Π.Α.24 % 67,62
Σύνολο 349,36

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τετάρτη 21/09/2016 και ώρα 12:00 μ.μ…
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος