Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες του φορτηγού KHI 1054

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24-10-2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8715
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής του φορτηγού οχήματος ΜΑΡΚΑΣ (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ FORD COURIER) του Δήμου Δεσκάτης με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 1054.
Aριθμός πλαισίου οχήματος SGHBKJ07283 ,
Aριθμός κινητήρα οχήματος F6-324294
Τα ανταλλακτικά και υπηρεσίες επισκευής και αντικατάστασης αναλύονται παρακάτω:
Α) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΡΚΑΣ
( FORD COURIER)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Προϋπολογισμός προμήθειας υλικών 283,22 με Φ.Π.Α.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : Προϋπολογισμός προμήθειας υλικών 178,56€ με Φ.Π.Α.

Κωδικός cpv 34913000-0 (Διάφορα ανταλλακτικά)

Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΚΑΙ 2

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ για το προγραμματισμένο σέρβις του οχήματος : Προϋπολογισμός προμήθειας υλικών 283,22€.

Α. ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΚΗΙ 1054 (ΦΟΡΤΗΓΟ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή μονάδος
Άνευ Φ.Π.Α. Σύνολο
Ιμάντας χρονισμού Τεντωτήρας ιμάντα χρονισμού Βίδα στροφάλου Σετ ιμάντες παρελκόμενων Τεμ. 1 80,00€ 80,00€
Σετ δισκόφρενα μπροστά Τεμ. 1 25,00€ 25,00€
Σετ ταμπούρα μπροστά Τεμ. 1 25,00€ 25,00€
Φίλτρο αέρος Τεμ. 1 7,00€ 7,00€
Φίλτρο λαδιού Τεμ. 1 4,50€ 4,50€
Φίλτρο βενζίνης Τεμ. 1 4,50€ 4,50€
Μπουζιά Τεμ. 4 3,35€ 13,60€
Μπουζοκαλώδια Τεμ. 4 6,00€ 24,00€
Μπαταρία υγρή Τεμ. 1 45,00€ 45,00€
ΣΥΝΟΛΟ 228,40€
Φ.Π.Α. 24% 54,82€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 283,22€

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ για την επισκευή των έκτακτων βλαβών που προέκυψαν στο όχημα: Προϋπολογισμός προμήθειας υλικών 178,56€

Α. ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΚΗΙ 1054 (ΦΟΡΤΗΓΟ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή μονάδος
Άνευ Φ.Π.Α. Σύνολο
Σέτ δίσκο πλατό Τεμ. 1 90,00€ 90,00€
Μπαλάκια ζυγαριάς Σετ. Τεμ. 1 30,00€ 30,00€
Σταυρουδάκια κεντρικού Τεμ. 2 12,00€ 24,00€
ΣΥΝΟΛΟ 144,00€
Φ.Π.Α. 24% 34,56€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 178,56€

Β) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Α) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΡΚΑΣ ( FORD COURIER)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Προϋπολογισμός παροχής υπηρεσιών 81,84 με Φ.Π.Α.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : Προϋπολογισμός παροχής υπηρεσιών 136,40€ με Φ.Π.Α.
Κωδικός cpv 50114100-8 Υπηρεσίες επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Προϋπολογισμός Παροχής της παρακάτω υπηρεσίας 81,84€

Β. ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΗΙ 1054 (ΦΟΡΤΗΓΟ)
Σύνολο εργατοώρες Τιμή μονάδος
(εργατοώρας)
Άνευ Φ.Π.Α. Σύνολο Φ.Π.Α. 24% Γενικό σύνολο
1. Α) Εργασία τοποθέτησης Ιμάντα χρονισμού
Β) Εργασία τοποθέτησης δισκόφρενα και ταμπούρα
Γ) Εργασία τοποθέτησης φίλτρων μπουζιά και μπαταρία. 3 ώρες 22,00€ 66,00€ 15,84€ 81,84€

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Προϋπολογισμός Παροχής της παρακάτω υπηρεσίας 136,40€

Β. ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΗΙ 1054 (ΦΟΡΤΗΓΟ)
Σύνολο εργατοώρες Τιμή μονάδος
(εργατοώρας)
Άνευ Φ.Π.Α. Σύνολο Φ.Π.Α. 24% Γενικό σύνολο
1. Α) Εργασία αντικατάστασης σετ δίσκο πλατό
Β) Εργασία αντικατάστασης μπαλάκια ζυγαριάς
Γ) Εργασία αντικατάστασης σταυρουδάκια κεντρικού 5 ώρες 22,00€ 110,00€ 26,40€ 136,40€

Η ανάθεση των προμηθειών και των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 & 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 680,02€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Πέμπτη, 27/10/2016 και έως τις 12:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 και στο Γραφείο Κίνησης του Δήμου, τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ