Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια αναλώσιμων για τις ανάγκες των σφαγείων της ΔΕΠΑΠ Δεσκάτης

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 04-07-2018
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 251
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών της ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τις ανάγκες του σφαγείου της για το έτος 2018.
Συγκεκριμένα θα προμηθευτούμε διάφορα αναλώσιμα όπως σπάγκους , πλαστικές σακούλες , σχοινιά και νάιλον για τις ανάγκες των σφαγείων της ( Δ.Ε.Π.Α.Π. ) Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Δεσκάτης.
Τα αναλώσιμα θα χρησιμοποιηθούν για την συσκευασία των ακαθαρσιών και το πέταμα σε κάδους, το δέσιμο των σφαγιασθέντων ζώων στα τσιγκέλια καθώς και το σκέπασμα με νάιλον διαφόρων υλικών και αναλώσιμων.

Τα είδη και οι τιμές αναλύονται παρακάτω:
CPV: 39540000-9 Διάφορα σχοινιά, πλεξούδες, σπάγκοι και πλέγματα
CPV: 18937000-6 Σάκοι συσκευασίας

Α/Α Είδος προμήθειας Μονάδα μέτρησης  Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο
1 Σακκιά πλαστικά διαστάσεων 55Χ90 CM Τεμάχιο  1.500 τεμ. 0,20€ 300,00€
2 Σπάγγος πλαστικός  κιλό       18 κιλά 4,03€   72,54€
3 Σχοινί  πλεκτό ενισχυμένο κιλό       20 κιλά 4,03€   80,60€
4 Νάιλον  ενισχυμένο κιλό     109 κιλά 3,23€ 352,07€
    ΣΥΝΟΛΟ 805,21€
    Φ.Π.Α.  24% 193,25€
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 998,46€

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. έχει προβλέψει στον Κ.Α. 69.64.08.0014 με τίτλο διάφορα αναλώσιμα σφαγείου ( λάστιχα – σχοινιά κ.α) την ανάλογη πίστωση.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2- 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Δευτέρα 09-07-2018 και ώρα 11:00 π.μ
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μαζί με την προσφορά του ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ