Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για την πραγματοποίηση των αποκριάτικων εκδηλώσεων

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 13-02-2018
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 58
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την υπηρεσία της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για την πραγματοποίηση των αποκριάτικων εκδηλώσεων όπως αναλύεται παρακάτω:

Κατηγορία 1. Παροχή υπηρεσίας
Κατηγορία 1.1 Παροχή υπηρεσίας
CPV 32342300-5 μικρόφωνα και συγκροτήματα μικροφώνων και αναλύονται ως εξής:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη  της   αποκριάτικης  εκδήλωσης την Κυριακή  18-02-2018  και ώρα 20:00μ.μ

( Δημοτική Ενότητα Δεσκάτης –  πλατεία Δημαρχείου – κεντρική πλατεία  )

Για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη θα χρειασθούν

Ήχος:

Ηχητικό Σύστημα P.A. συνολικής ισχύς 12.000W σε μορφή stack

4 ηχεία monitor 15’’

3 μικρόφωνα

1 Ψηφιακή Κονσόλα 32 καναλιών

1 σετ τύμπανα

2 ασύρματα μικρόφωνα

8 βάσεις μικροφώνου

4 αναλόγια με φωτάκι

4 βάσεις οργάνων

Φωτισμός:

4 Led Par RGB

4 Φώτα λευκά

1 dimmer

1 κονσόλα φωτισμού

2 τζίνια ελαφρού τύπου

1 πίνακας ρεύματος

 

322,58€    77,42€ 400,00

Κατηγορία 1.2 Παροχή υπηρεσίας
Κωδικός CPV: 92312000-1 Καλλιτεχνικές υπηρεσίες και αναλύεται ως εξής:
Δημοτική ενότητα Δεσκάτης.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ
Συμμετοχή καλλιτέχνη – καλλιτεχνικού σχήματος για την πραγματοποίηση της παιδικής παράστασης με κλόουν  ξυλοπόδαρους και αποκριάτικα τραγούδια.

Έναρξη,  Κυριακή  18-02-2018  και ώρα και ώρα 12:00π.μ ( Δημοτική Ενότητα Δ. Δεσκάτης – κεντρική πλατεία  Δεσκάτης

161,29€    38,71€ 200,00

Κατηγορία 1.3 Παροχή υπηρεσίας
Κωδικός CPV: 92312000-1 Καλλιτεχνικές υπηρεσίες και αναλύεται ως εξής:
Δημοτική ενότητα Χασίων.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ
Συμμετοχή καλλιτέχνη – καλλιτεχνικού σχήματος για την πραγματοποίηση της παιδικής παράστασης με κλόουν  ξυλοπόδαρους και αποκριάτικα τραγούδια.

Έναρξη  Κυριακή  18-02-2018  και ώρα 18:00μ.μ ( Δημοτική Ενότητα Δ. Χασίων – κεντρική πλατεία  Καρπερού).

120,97    29,03 150,00

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2- 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Πέμπτη 15-02-2018 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της υπηρεσίας (και μόνο αυτός ) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
2. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας. (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
3. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ