Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ηχητική και φωτιστική κάλυψη σε εκδήλωση του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 13-09-2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7620
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης προκειμένου να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των δημοτών στο ζωτικής σημασίας θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνει, στις 18/09/2016, εκδήλωση υποδοχής της «Φλόγας της Αγάπης» στα πλαίσια της 14ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών Αιμοδοτών της Π.Ο.Σ.Ε.Α., η οποία θα συμπεριλαμβάνει:
Α] ηχητική κάλυψη και φωτισμό της Πλατείας Δημαρχείου Δεσκάτης ως σημείο αφετηρίας της λαμπαδηδρομίας
Β] ηχητική κάλυψη και φωτισμό της διαδρομής της λαμπαδηδρομίας και
Γ] ηχητική κάλυψη και φωτισμό της Κεντρικής Πλατείας Δεσκάτης, ως σημείο κατάληξης της λαμπαδηδρομίας.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ηχητική κάλυψη και ο φωτισμός της ανωτέρω εκδήλωσης απαιτούνται:
1. 10 ηχεία ισχύος 400w
2. 4 ασύρματα μικρόφωνα
3. 2 καλωδιακά μικρόφωνα
4. 2 κονσόλες ήχου 400w και
5. οι ανάλογες ηχητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτισμού για την ολοκληρωμένη ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης.
Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 850,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α..
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή, 16/09/2016 και ώρα 12:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου, τηλ. 24623 51109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος