Πρόσκληση ενδιαφέροντος έκδοσης βιβλίου – λευκώματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 28/12/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 10565
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης στα πλαίσια της διάσωσης και της μεταφοράς της γνώσης των παραδοσιακών παιχνιδιών της περιοχής μας πρόκειται να προβεί στην έκδοση ενός βιβλίου-λευκώματος ασπρόμαυρου με φωτογραφίες και περιγραφές των παιχνιδιών.
Το βιβλίο-λεύκωμα θα είναι ασπρόμαυρο, 96 σελίδων με ενδεικτικό προϋπολογισμό:
1050 αντίτυπα x 0,921€ = 967,05€
Φ.Π.Α. 24% = 232,09€
Σύνολο: 1.119,14€
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Πέμπτη 29/12/2016 και ώρα 15:00 μ.μ…
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος