ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Προς:

Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Κορδίλα  Δημήτριο

Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης

 1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου
 2. Ανδρώνη Αρετή του Γεωργίου
 3. Γαλάνης Δημήτριος  του Ευθυμίου
 4. Ζαγκανίκας Ιωάννης του Γεωργίου
 5. Ζιαγκλιαβού Ειρήνη του Γεωργίου
 6. Καραστέργιος Δημήτριος του Θωμά
 7. Λάμαρης Χρήστος του Δημητρίου
 8. Μωϋσιάδης Γεώργιος του Θεοδώρου
 9. Ορφανίδης Χαραλαμπος του Κωνσταντίνου
 10. Παπαγεωργόπουλος Αθανάσιος του Ηλία
 11. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος του Ιωάννη
 12. Πέτσας Ιωάννης  του Αντωνίου
 13. Στεφόπουλος Χάρης του Οδυσσέα
 14. Τέγος  Βασίλειος του Γεωργίου
 15. Τζιώλας Ιωάννης του Σωκράτη
 16. Τρικαλίδης Αριστείδης  του Κωνσταντίνου
 17. Τσιάκαλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
 18. Τσιγάρας Χρήστος  του Ηρακλή
 19. Χάϊτας Θεοχάρης του Ιωάννη
 20. Χατζηζήσης Λάμπρος  του Εμμανουήλ

Γ] Μέλη Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Δεσκάτης

 Κοινότητα Δασοχωρίου

Μαλλιώρας Χρήστος του Ζαχαρία  ( Πρόεδρος )         

Κοινότητα  Δεσκάτης

1.Σκόδρα Κωνσταντία  του Νικολάου ( Πρόεδρος )

 1. Λάμαρης Παναγιώτης του Αθανασίου
 2. Μπρασινίκα Αθανασία του Αχιλλέως
 3. Λιούρας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 4. Πιτσιδήμου – Γκανταΐφη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου
 5. Νταμάγκα Ιωάννα του Ζήση
 6. Δούφας Γεώργιος του Βίκτωρα

Κοινότητα Παλιουριάς

 1. Παπαδόπουλος Νικόλαος του Ευσταθίου ( Πρόεδρος )
 2. Κόντος Παύλος του Κωνσταντίνου
 3. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου
 4. Παπαχρήστος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Τσιάνη Αργυρώ του Ιωάννη

Κοινότητα Παναγιάς

Τσιούγκος Στέργιος του Χρήστου ( Πρόεδρος )

Κοινότητα Παρασκευής

Βελλής Κωνσταντίνος  του Χρήστου ( Πρόεδρος )

Κοινότητα Καρπερού

 1. Παπαγεωργίου Νικόλαος του Βασιλείου ( Πρόεδρος )
 2. Ούρδα Σπυριδούλα του Αθανασίου
 3. Στυλόπουλος Δημήτριος του Ανδρέα
 4. Παπαδόπουλος Θεόδωρος  του Κωνσταντίνου
 5. Τσενεκλίδου Δέσποινα του Ανέστη

Κοινότητα Κατάκαλης

Γαλάνης Ιωάννης του Αποστόλου ( Πρόεδρος )

Κοινότητα Τρικοκκιάς

 1. Μακρής Χρίστος  του Αντωνίου ( Πρόεδρος )
 2. Ζαβαλιάνη Παρασκευή του Κωνσταντίνου
 3. Τόλιος  Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Κόττας Γεώργιος του Δημητρίου
 5. Μάνος Σωτήριος του Μιχαήλ
 6. ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση
 7. Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
 2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης
 3.  
 4. Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την  3ην  Δεκεμβρίου 2020, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 12:00 μ.μ  λαμβάνοντας  υπόψη  και την από 11 Μαρτίου 2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών  συνεπειών  της εμφάνισης  του κορωνοϊου  Covid-19 » κσι της  ανάγκης περιορισμού  της διάδοσης  τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ  όπου ρυθμίζονται  θέματα σύγκλησης  και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως  συλλογικών οργάνων των δήμων,  των περιφερειών και των εποπτευόμενων  νομικών τους προσώπων  κατά το διάστημα  λήψης των μέτρων  αποφυγής της   διάδοσης του  κορωνοϊου  Covid-19, προς συμμόρφωση  των  γενικών  οδηγιών  υγιεινής,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  δια περιφοράς

 1. Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ
 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄  τριμήνου 2020
 3. Ορισμός Συμβολαιογράφου για την υπογραφή της 2ης πρόσθετης πράξης  επί του υπ΄αριθμ. 7161/7-8-2019 Δανειστικού Συμβολαίου  του Συμβολαιογράφου  Γρεβενών Μενελάου Παπαϊωάννου του Γεωργίου  για τη χορήγηση επενδυτικού δανείου μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  ( άρθρο 69 Ν. 4509/2017 ) για το έργο «»Ύδρευση Παλιουριάς – Παναγιάς ) 
 4. Ορισμός Συμβολαιογράφου για την υπογραφή της υπ΄αριθμ. 7898/13-4-2020 πρόσθετης πράξης  του Συμβολαιογράφου  Γρεβενών Μενελάου Παπαϊωάννου του Γεωργίου   που αφορά  στην μεταφορά  του  ενταγμένου στο Πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  του έργου « Αναβάθμιση  των υποδομών  του δικτύου ύδρευσης  του Δήμου Δεσκάτης  » στο Πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ »
 5. Ορισμός (2) δύο δημοτικών συμβούλων και των αναπληρωματικών τους ως μέλη για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, και μίσθωση βάση του άρθρου 201 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ.270/81, για το έτος 2020

6.Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2021

 1. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2021
 2. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,40 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2021
 3. Ορισμός μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων για το έτος 2021
 4. Ορισμός μελών για την επιτροπή σφράγισης καταστημάτων
 5. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής  προμηθειών  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 για το  έτος  2021
 6. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  υπηρεσιών  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 για το  έτος 2021
 7. Διάθεση υπαλλήλων Δήμου Δεσκάτης  για την συγκρότηση των Επιτροπών της ΔΕΠΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
 8. Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ
 9. Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ
 10. Ανανέωση παραχώρησης χρήσης ακινήτων ( Εργατικές κατοικίες ) μεταξύ ΟΑΕΔ ως καθολικού διαδόχου των καταργηθέντων  φορέων ΟΕΚ και ΟΕΕ και του Δήμου Δεσκάτης 
 11. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών  και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των  Συνεπειών  από την Εκδήλωση Σεισμών με  την Κωδική Ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ » στα  πλαίσια  του Γενικού  Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας  με τη συνθηματική  λέξη  « Ξενοκράτης »
 12. ‘Εγκριση του Σχεδίου  Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών  και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των  Συνεπειών  από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων  με  την Κωδική Ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ  »
 13. Έγκριση Απολογισμού οικον. Έτους 2019 της Α/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ    

  Κόγιος Ν. Ζήσης