Πρόσκληση Δ.Σ. στις 12/03/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Δεσκάτη 8 Μαρτίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.: 1617

Τηλ.: 2462351101
Fax: 2462351105
Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200
e-mail: dimosdes@otenet.gr

Προς:
Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο Δημήτριο
Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης
1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου
2. Ανδρώνης Δημήτριος του Βασιλείου
3. Γκούμα – Στάθη Σοφία του Κωνσταντίνου
4. Κακούσιος Γεώργιος του Χρήστου
5. Καραγκούνη Σταματία του Κωνσταντίνου
6. Κορδίλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου
7. Μίγκος Δημήτριος του Ιωάννη
8. Μπγιάλας Χρήστος του Αθανασίου
9. Μωϋσιάδης Γεώργιος του Θεοδώρου
10. Ντούμας Λάμπρος του Φωτίου
11. Ορφανίδου – Γκαραλιάκου Σοφία του Κοσμά
12. Παππάς Νικόλαος του Ευάγγελου
13. Σπανού – Φακή Ελένη του Ελευθερίου
14. Τζιώλας Ιωάννης του Σωκράτη
15. Τζιώλας Νικόλαος του Αθανασίου
16. Τρικαλίδης Αριστείδης του Κωνσταντίνου
17. Τσιγάρας Δημήτριος του Αλεξάνδρου
18. Χατζηζήσης Λάμπρος του Εμμανουήλ
19. Χρυσάκης Στέφανος του Γεωργίου

Γ] Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης

1. Σταμούλη – Τσιλινίκου Βασιλική του Ηρακλή ( Πρόεδρος )
2. Αθανασόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννη
3. Βλάχου Ευαγγελία του Ευαγγέλου
4. Παπατσάνη – Βάσσου Αρετή του Δημητρίου
5. Ρουκάς Λάμπρος του Κωνσταντίνου
Δ] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καρπερού
1. Δούμας Γεώργιος του Αθανασίου ( Πρόεδρος )
2. Ζελίνη –Λάλλου Ιωάννα του Χαραλάμπους
3. Στεφόπουλος Χάρης του Οδυσσέα
Ε] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Παλιουριάς
1. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου
( Πρόεδρος )
2. Μπόλλος Αθανάσιος του Ευαγγέλου
3. Τσανεκίδης Γεώργιος του Αλεξάνδρου

Ζ] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Τρικοκκιάς
1. Παππάς Βασίλειος του Χρήστου ( Πρόεδρος )
2. Μανισιώτης Κωνσταντίνος του Αθανασίου
3. Σαμαράς Γεώργιος του Κων/νου
ΣΤ] Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

1. Μαλλιώρας Χρήστος του Ζαχαρία ( Δασοχωρίου )
2. Λιόλιος Χρήστος του Νικολάου ( Κατάκαλης )
3. Τσιούγκος Στέργιος του Χρήστου ( Παναγιάς )
4. Βελλής Χρήστος του Ιωάννη ( Παρασκευής )

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 12ην Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη , και ώρα 20:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δεσκάτης έτους 2019

2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ. « ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ( Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού » με αριθμ. μελέτης 5/2017, αναδόχου Σιαμίδη Ιωάννη & ΣΙΑ Ε.Ε.

3. Ένταξη της πράξης « Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης » με Κωδικό ΟΠΣ 5030019 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020 »- Τρόπος εκτέλεσης

4. Ένταξη της πράξης « Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης » με Κωδικό ΟΠΣ 5030023 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020 »- Τρόπος εκτέλεσης

5. Ένταξη της πράξης « Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Νηπιαγωγείου Δεσκάτης » με Κωδικό ΟΠΣ 5030026 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020 »- Τρόπος εκτέλεσης

6. Ένταξη της πράξης « Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Νηπιαγωγείου Σχολείου Δεσκάτης » με Κωδικό ΟΠΣ 5030028 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020 »- Τρόπος εκτέλεσης

7. Ένταξη της πράξης « Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Δεσκάτης » με Κωδικό ΟΠΣ 5030029 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020 »- Τρόπος εκτέλεσης

8. Ένταξη της πράξης « Ενεργειακή Αναβάθμιση Λυκείου Δεσκάτης » με Κωδικό ΟΠΣ 5030030 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020 »- Τρόπος εκτέλεσης
9. Ένταξη της πράξης « Ενεργειακή Αναβάθμιση ΕΠΑΛ Δεσκάτης » με Κωδικό ΟΠΣ 5030035 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020 »- Τρόπος εκτέλεσης

10. Ένταξη της πράξης « Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Καρπερού Δήμου Δεσκάτης » με Κωδικό ΟΠΣ 5030037 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020 »- Τρόπος εκτέλεσης

11. Ένταξη της πράξης « Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Καρπερού Δήμου Δεσκάτης » με Κωδικό ΟΠΣ 5030038 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020 »- Τρόπος εκτέλεσης

12. Ένταξη της πράξης « Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης » με Κωδικό ΟΠΣ 5030039 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020 »- Τρόπος εκτέλεσης

13. Ένταξη της πράξης « Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης » με Κωδικό ΟΠΣ 5030040 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020 »- Τρόπος εκτέλεσης

14. Τρόπος εκτέλεση του έργου « Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 72/2013 μελέτης Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στη θέση του υπάρχοντος γηπέδου καλαθοσφαίρησης στον οικισμό Δήμητρας » με αριθμ. μελέτης 72/2013 προ/σμού 55.000,00 €

15. Τρόπος εκτέλεση του έργου « Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στο Καρπερό » με αριθμ. μελέτης 20/2018 προ/σμού 138.000,00 €

16. Τρόπος εκτέλεση του έργου « Ανάπλαση υφιστάμενου χώρου αναψηχής στη θέση « Γαβρος » Δ.Ε. Δεσκάτης Δήμου Δεσκάτης με αριθμ. μελέτης 86/2018 προ/σμού 45.000,00 €

17. Τρόπος εκτέλεση του έργου « Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση προς Παλιοπαναγιά » με αριθμ. μελέτης 72/2013 προ/σμού 53.766,75€

18. Έγκριση Απολογισμού οικον. Έτους 2018 της Β/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δεσκάτης

19. Ετήσιος Απολογισμός 2018 και Προγραμματισμός Δράσεων 2019 ( ΔΙΑΔΥΜΑ )

20. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Λάμαρης Χ. Ελευθέριος