Προκήρυξη πέντε θέσεων μερικής απασχόλησης στον Δήμο Δεσκάτης

    ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΙΑ 18 ΜΗΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

     Προκήρυξη πέντε θέσεων μερικής απασχόλησης στον Δήμο Δεσκάτης

   Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας μέχρι 18 μήνες και εβδομαδιαίας απασχόλησης 20 ωρών θα προχωρήσει ο Δήμος Δεσκάτης, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου.

     Οι θέσεις

   Συγκεκριμένα, οι τρεις θέσεις θα καλυφθούν από εργάτες καθαριότητας υποχρεωτικής εκπαίδευσης και μία θέση οδηγού αυτοκινήτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση έκτακτων περιβαλλοντικών αναγκών και την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, καθώς και μία θέση καθηγητή φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης .

    Η διαδικασία των προσλήψεων

   Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα γραφεία του Δήμου Δεσκάτης εντός 10 ημερών από την δημοσίευση της προκήρυξης. Πληροφορίες σχετικά με τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια πρόσληψης και τα δικαιολογητικά μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τις υπηρεσίες του Δήμου Δεσκάτης.